Doorgaan naar de website
OCLC Support

Mappings Pica+/Pica3 - MARC 21

Voor het documenteren van de conversie van het GGC naar WorldCat zijn mappings gemaakt van het GGC-formaat 'Pica+' naar het WorldCat formaat 'MARC 21'. Deze mappings beschrijven hoe en onder welke voorwaarden een Pica-kmc geconverteerd wordt naar een MARC 21 tag.

De mappings zijn weergegeven in de volgende tabellen:

  1. Level 0 (algemeen niveau), to BIB (shared Bibliographic data)
  2. Controlfields BIB records (shared bibliographic data)
  3. Level 1 (lokaal niveau), to LBD (Local Bibl. Data)
  4. Level 2 (exemplaar niveau), to LHR (Local Holding Record) 
  5. Controlfields LHR records (Local Holding Record)
  6. Level 2 complete

Deze tabellen zijn het resultaat van voortdurend documentatiewerk en zullen regelmatig worden bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. De conversies worden voortdurend verbeterd, de documentatie zal daardoor iets achterlopen op de feitelijke conversie.

Er zijn vijf tabellen opgesteld om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende niveaus in GGC en WorldCat. Dit betekent wel dat sommige Pica-kmc’s en MARC 21 tags in meerdere tabellen voor kunnen komen. Zo is kmc 4000 zowel in de tabel 'Level 0 tot BIB' als in 'Controlfields BIB records' terug te vinden.

De 6e tabel 'Level 2 complete' geeft het complete overzicht van kmc’s en subvelden die in het exemplaarblok voor kunnen komen en welke hiervan worden geconverteerd naar het LHR.

De conversie van Pica+/Pica3 naar MARC 21 is geen een-op-een conversie, hierdoor kan ook geen eenvoudig overzicht gegeven worden. In de kolom 'Rules and dependencies' zijn de voorwaarden opgenomen waaronder een bepaald kmc of subveld wordt geconverteerd naar MARC 21.

Omdat de conversie niet een-op-een is, kan het ook voorkomen dat een bepaald Pica-kmc niet geconverteerd wordt naar een MARC 21 tag of dat er wel een MARC 21 tag is maar geen equivalente Pica-kmc. In deze gevallen zijn de velden leeg gelaten.

Niet ieder kmc is uitputtend beschreven. Kmc 4201 heeft bijvoorbeeld vele standaardteksten die ieder weer een andere conversie opleveren. Daarom zijn alleen de MARC tags opgenomen waar kmc 4201 naar geconverteerd kan worden, de voorwaarden voor de conversie zijn niet vermeld.