Doorgaan naar de website
OCLC Support

Congresnamen als corporatie-ingang

Aanleiding

Tekst uit de voortgangsrapportage:

“Als in een congresnaam de naam van een corporatie voorop staat, moet die als ingang worden opgenomen in de tags voor corporatie-ingangen. Dit geeft problemen voor beheer en indexering.“

Congresnamen in tag voor Corporatieingangen

Problematiek

Congresnamen worden opgenomen in tag 111 (Main Entry-Meeting Name), behalve als een congresnaam de naam van een corporatie bevat. In dat geval moet de congresingang worden opgenomen in tag 110 (Main Entry-Corporate Name).
De naam van de corporatie moet bij deze ingangen altijd voorop worden gezet.

In de Nederlandse praktijk worden congresnamen altijd in een congresveld opgenomen (in het GGC: kmc 316X). Indien nodig wordt een aparte ingang in het veld voor corporatienamen gemaakt.
RT3, par. V 131 stelt:
“Wanneer de congresnaam bestaat uit een generieke congresterm gevolgd door de naam van de organiserende corporatie, wordt deze laatste vooropgeplaatst.”

In RT3, par. K 44 staat verder:
“Publikaties (verslagen, programma’s, enz.) van congressen worden beschreven op de titels van de publikatie. Op de congresnaam wordt een verdubbeling gemaakt.
Wanneer er een organiserende corporatie is genoemd waarvan de naam niet het eerste deel vormt van de verdubbeling op de congresnaam, dan wordt ook op de naam van deze corporatie een verdubbeling gemaakt.”

Voorbeelden:

Titel:
Papers presented at the European Materials Research Society 1994 Spring Conference : $b Strasbourg, France, May 24 - 27, 1994 / $c Guest ed.: R. Hâerino ...

MARC 21
110 2#$aEuropean Materials Research Society.$bSpring conference $d(1994 :$cStrasbourg, France)

GGC
3161 @European Materials Research Society . Spring conference (Straatsburg) : 1994

WorldCat
710 2 $a European Materials Research Society
710 2 $a European Materials Research Society. $b Spring Conference $d (1994 : $c Strasbourg, France)

UBUMARC
711 $a European Materials Research Society |c Spring conference $k 1994 $j Straatsburg

Overwegingen op basis van de boven weergegeven stand van zaken

Indexen op congresnamen zullen altijd moeten worden gebouwd op basis van alle ingangen in de tags 110, 111, 710 en 711.
De naam van een congres komt bij opname in tag X10 achter de naam van de corporatie te staan. Hierdoor is deze naam niet meer als ingang te vinden in een bladerindex die op basis van de inhoud aan het begin van de tag wordt gemaakt.

Voorstel

MARC 21-regels voor opname van congresingangen hanteren om goed aan te kunnen sluiten bij de internationale standaard.

Consequenties

Congresingangen worden minder goed vindbaar in bladerindexen bij strikte hantering van de regel om de organiserende corporatie voorop te plaatsen. Om de congresingangen die worden opgenomen achter de naam van een corporatie in tags 110 en 710 toch vindbaar te maken in een bladerindex zullen er verdubbelingen en/of verwijzingen moeten worden aangemaakt.