Doorgaan naar de website
OCLC Support

Inactive library and locations

Find steps to set a consortium member to inactive.