Doorgaan naar de website
OCLC Support

Stopwoorden

Stopwoorden zijn woorden die zo vaak voorkomen dat ze geen enkele zoekwaarde hebben. Het maken van een ingang op deze woorden is daarom niet zinvol. Stopwoorden kunt u niet gebruiken om mee te zoeken (zie: noot 3).

Voor het centrale systeem is de volledige lijst van stopwoorden:

a
aan
als
an
and
at
au
aus
bis
by
d
das
de
dem
den
der
des
det
di
die
du
e
een
ein
eine
einem
einen
einer
eines
en
et
ett
for
from
fuer
het
his
i
im
in
l
la
le
les
los
met
mit
n
naar
of
on
op
over
pour
s
t
te
the
to
tot
ueber
uit
und
une
van
vom
voor
vor
wat
with
zu
zum
zur

Voor bibliotheken die gebruik maken van lokale systemen zoals OWC of ORS is het mogelijk om afwijkende stopwoordenlijsten te definiëren.

 


Noot 3:
Er is echter een uitzondering op deze regel: bij het zoeken met persoonsnamen kunt u een stopwoord dat als voorvoegsel voorkomt (J. van den Berg) wèl gebruiken. Een voorvoegsel zal echter nooit als ingang worden gebruikt.
Zoek dus J. van den Berg met berg,j van den en niet met van den berg,j.
Ook hierop bestaat overigens weer een uitzondering. Wanneer het bijvoorbeeld Belgische of Duitse namen betreft, zoals Walter Van den Broek en Fritz Vom Berg dan zal hiervoor bij het zoeken steevast wel een ingang op het voorvoegsel beschikbaar zijn.
Het correcte gebruik van voorvoegsels wordt beschreven in de Regels voor de titelbeschrijving, dl. 3: Regels voor catalogusbouw.