Doorgaan naar de website
OCLC Support

Parameters

Iedere gebruiker heeft een usernummer, waarin een standaardset van parameters, ook wel zoekprofiel genoemd, wordt vastgelegd. De wijze waarop de parameters zijn ingesteld, bepaalt uw uitgangssituatie voor het zoeken in Pica3.

De parameters zijn bepalend voor de wijze waarop u kunt zoeken en hetgeen u kunt vinden. Daarom is het van belang dat u weet A  hoe de parameters zijn ingesteld en

B  hoe u, indien gewenst, daarin zelf wijzigingen kunt aanbrengen.

Toelichting op A
De instellingen van de parameters zijn oproepbaar met het commando:
T PAR (Toon parameters).

Toelichting op B
Voor het wijzigen gebruikt u het commando:
M PAR (Muteer parameters).

In het scherm dat vervolgens verschijnt (titel van het scherm is 'Muteren parameters'), kunt u de wijzigingen aanbrengen en vastleggen met ENTER; De nieuwe instellingen blijven bewaard gedurende de huidige sessie. Dit houdt in dat de oorspronkelijke instellingen weer van kracht zijn, wanneer u:

  • tussentijds wisselt van bestand
    of
  • het systeem verlaat en daarna opnieuw inlogt.

Als u (na het opslaan van de wijzigingen!) clickt op de button 'bewaren', of het commando BEW geeft, blijven de door u aangebrachte wijzigingen ook voor een volgende sessie van kracht.

Met ESC kunt u het scherm verlaten zonder de wijzigingen op te slaan.

Met het commando RES PAR (Reset Parameters) kunnen - binnen de sessie - de parameters worden teruggezet op de oorspronkelijke instellingen.

In de Handleiding Beheer wordt nader ingegaan op de betekenis van de parameters.