Doorgaan naar de website
OCLC Support

IV. Downloaden

Voor het gebruik van dit commando dient u een speciale bevoegdheid te hebben! U kunt uw bevoegdheden controleren met het commando T BEV. De bevoegdheid 'Download' moet zijn aangevinkt. U kunt echter uw bevoegdheden niet zelf wijzigen.

Door middel van downloaden kunt u gegevens afkomstig van het Pica-systeem binnenhalen in uw eigen computersysteem. Meestal zal dit computersysteem de PC zijn waarop u werkt. Het resultaat van uw zoekacties kan zo bewaard worden en op een later tijdstip door u worden geraadpleegd. Meestal zult u de informatie die u gedownload heeft zelf nog verder willen bewerken op uw PC. Ook dat is mogelijk, omdat de download wordt weggeschreven in een ASCII-opmaak.

Voor het wegschrijven van beschrijvingen uit het Pica-systeem naar uw PC is er het commando D (Download). Hiermee kunt u complete sets downloaden, maar ook afzonderlijke titels of een selectie uit een of meer sets. De titels kunnen in verschillende formaten worden weggeschreven. De bestandsnaam van de download en de directory waarin deze wordt opgeslagen kunt u opgeven via het menu Opties - Voorkeuren - Directories.

Raadpleeg voor meer informatie over het downloaden van gegevens ook de Handleiding WinIBW

Commando D
Structuur [<setnr>] [<titelnr>] [<formaat>]
Toelichting <setnummer>
U kunt het setnummer opgeven van de set die u wilt downloaden. U kunt niet in één commando titels uit verschillende sets downloaden. Voor elke set moet u een afzondelijk downloadcommando geven, waarna de gegevens aan de downloadfile zullen worden toegevoegd.
U kunt ook eerst een bewaarset (s0; zie ook Bewaarset) samenstellen en die vervolgens te downloaden. Indien u geen setnummer opgeeft, wordt automatisch de actuele titel uit de actuele set gedownload (de laatst bekeken titel). Na een geslaagde zoekactie is dat de eerste titel uit de nieuwe set. Vanuit het geschiedenisscherm wordt de set gedownload die de cursor aangeeft.

<titelnummer>
U kunt het titelnummer opgeven van de titel die u wilt downloaden. Om meer dan ��n titel te downloaden, moet u eerst een bewaarset maken, die u daarna wel kunt downloaden.
Indien u w�l een setnummer en géén titelnummers heeft opgegeven, worden alle titels van de opgegeven set gedownload.

<formaat>
Hier kunt u het formaat opgeven waarin de titels weggeschreven moeten worden. Indien niets wordt opgegeven, wordt de default-waarde genomen. Deze is ingesteld in het zoekprofiel. (zie Parameters).
Formaten U kunt bij het downloaden kiezen uit dezelfde formaten als die u opgeeft bij het tonen (zie:  Tonen Formaten).
Losse titels Afzonderlijke titels kunt u downloaden door vanuit de downloaden betreffende titel het 'kale' commando 'D' te geven, eventueel aangevuld met een formaataanduiding.
Bestandsnaam De bestandsnaam waarin de gedownloade titels worden opgeven opgeslagen kunt u vastleggen in de Win-IBW-setup.
Voorbeelden d s1 1 i
d s22 14
d s0 j
d