Doorgaan naar de website
OCLC Support

Appendix 2: Accenten

De volgende accenttekens kunt u bij het zoeken weglaten; ze worden bij het indexeren verwijderd.

Zie ook Tabel 7 van de Richtlijnen voor de aanlevering van gegevens: catalogiseerrichtlijnen alle materialen.

 • dakje (officieuze circonflexe)
 • onderstreping (officieus accent)
 • golfje (officieuze tilde)
 • halfhoge punt
 • alif
 • ayn
 • hard-teken (translitt. Cyrillisch)
 • Vietnamese rijzende toon
 • Accent grave
 • Accent aigu
 • Accent circonflexe
 • Tilde
 • Bovenstreepje (lang)
 • Bovenstreepje (kort)
 • Punt boven
 • Trema (geen umlaut)
 • Hacek
 • Ligatuur links
 • Ligatuur rechts
 • Dubbele aigu
 • Candrabindu
 • Cedille
 • Haak boven links
 • Punt als accent onder letter
 • cirkel onder een letter
 • dubbele onderstreping als accent
 • onderstreping als accent
 • Haak boven rechts
 • Omgekeerde cedille
 •  Halve tilde rechts
 •  Halve tilde links
 • Komma rechts (halfhoog)