Doorgaan naar de website
OCLC Support

Appendix 1: Interpunctie

De volgende interpunctietekens kunnen bij het zoeken niet gebruikt worden; ze worden bij het indexeren vervangen door een spatie. Zie ook Tabel 5 van de Richtlijnen voor de aanlevering van gegevens: catalogiseerrichtlijnen alle materialen.

! uitroepteken [ vierkante haak openen
" aanhalingsteken \ backslash
# hekje/hash/dubbel kruis
(als tekst; niet als stuurteken)
] vierkante haak sluiten
$ dollarteken
(als tekst; niet als stuurteken)
{ accolade openen
% procent-teken | verticale streep
& ampersand } accolade sluiten
' apostrof b mol
( ronde haak openen ® registratie-teken
) ronde haak sluiten ± plus-minus
* asterisk pond-teken
+ plus-teken ongelijk teken
, komma fleche
/ schuine streep/slash kleiner of gelijk-teken
: dubbele punt oneindig teken
; punt komma integraal-teken
< kleiner dan-teken paragraaf
= is-gelijk teken omgekeerd Spaans vraagteken
> groter dan teken vierkantswortel-teken
? vraagteken omgekeerd Spaans uitroepteken
@ slingeraap
(als tekst; niet als stuurteken)
~ reaction
groter of gelijk-teken    

Uitzonderingen:

  • het koppelteken (-) in persoonsnamen (zie AUT/ PAO/ PRS) wordt dubbel geïndexeerd: als - en als spatie
  • de punt (.) bij Basiscodes (zie BCL) wordt als punt geïndexeerd.