Doorgaan naar de website
OCLC Support

Tijdschriften: Holdings aan titels toevoegen

Icons

Inleiding

Als u de benodigde titelbeschrijving in het WebGGC hebt gevonden, kunt u deze overnemen (‘ontlenen’). U hoeft dan alleen op het tabblad Exemplaren een of meerdere holdings (exemplaarblokken) toe te voegen en desgewenst op het tabblad Onderwerp een of meerdere trefwoorden of codes in te vullen. Er kunnen maximaal 999 holdings (exemplaarblokken) aan een titelbeschrijving worden toegevoegd.

Zie Hoofdstuk 13 over het tabblad Onderwerp.

Toelichting bij de velden

Voor het toevoegen van holdings aan tijdschrifttitels is het WebCat formulier NBC Tijdschriften: bewerken beschikbaar (Afb. 22). Onder holdings wordt verstaan het bezit van de bibliotheek in omvang (jaargangen, delen etc.) van een seriële publicatie.

Afb. 22
Afb. 22

In het onderstaande schema wordt uitgelegd hoe u de betreffende velden kunt invullen en worden de corresponderende kenmerkcodes in het Pica3 en Pica+ formaat vermeld.

TIJDSCHRIFTEN, tabblad EXEMPLAREN
Veldnaam Omschrijving PICA3
kmc
Tag PICA+ Subveld
DATUM EN SELECTIESLEUTEL
De codes, die voor de selectiesleutel worden gebruikt, worden door de bibliotheek in overleg met OCLC vastgesteld. De selectiesleutel kan o.a. worden gebruikt voor het selecteren van records voor online uitvoer of (in combinatie met IBL-tabellen) aangeven of records in aanmerking komen voor IBL.
Selectiedatum Dit veld is standaard gevuld met de huidige datum.
Desgewenst kunt u de datum wijzigen.
70XX 208@/XX $a
Selectiesleutel* Verplicht veld. De selectiesleutel is een in overleg met
OCLC gekozen sleutel van minimaal één en maximaal acht tekens. Het veld is standaard gevuld met de gebruikelijke selectiesleutel voor de NBC. Desgewenst kunt u deze wijzigen. Voor acquisitie-exemplaren dient de
selectiesleutel te beginnen met ‘a’ of ‘A’; de barcode hoeft dan niet te worden ingevuld.
70XX 208@/XX $b
SIGNATUUR
Onderstaande velden alleen invullen als uw bibliotheek als verstrekker meedoet aan het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).
Instituut NIET INVULLEN! 7100 209A $j
Signatuur Verplicht veld, behalve als de signatuur nog niet bekend is (acquisitie-exemplaren). 7100 209A $a
Uitleencode Als het item uitsluitend ter plekke geraadpleegd mag worden, kiest u de waarde [i] ter inzage.

U kunt kiezen uit de volgende codes:

[a]    titel in bestelling (acquisitie-exemplaar)
[b]     beperkt uitleenbaar
[c]    IBL (niet balie)
[d]    balie (niet IBL)
[e]     elektronisch beschikbaar
[f]     fotokopie (niet uitleenbaar)
[g]     geblokkeerd
[i]      ter inzage (niet uitleenbaar, geen fotokopie)
[o]     onbekend
[s]     speciale toestemming
[u]     normaal uitleenbaar
[z]     boek zoek (vermist)
 
7100 209A $d
Barcode   8200 209G $a
TIJDSCHRIFTHOLDING
handleiding-webcat-catalogiseren-in-het-ggc-plus-icon.png Bezit vanaf

Beginjaar van het eigen bezit van uw bibliotheek. U dient minimaal of het veld Jaargang of het veld Volume in te vullen.
Volume Alleen invullen als alle afleveringen van dat volume aanwezig zijn. 1 tot 4 cijfers met daarachter optioneel een letter. Bij ontbrekende afleveringen, d.w.z. als de jaargang niet compleet is, dient het veld Aflevering ingevuld te worden. 7120 231@ $d
Aflevering 1 tot 4 cijfers 7120 231@ $e
Jaargang jjjj of bij jaarovergangen jjjj/jj, bijvoorbeeld 2010 of
2010/11.

Bij een eeuwovergang jjjj/jjjj, bijvoorbeeld 1999/2000.
7120 231@ $j
Maand Keuzelijst 7120 231@ $c
Dag 1 tot 2 cijfers 7120 231@ $b
Commentaar Hier kunt u desgewenst commentaar op het beginjaar invullen (max. 14 posities). 7120 231@ $g
Als de holding is onderbroken (er ontbreken afleveringen) dient het vervolg in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op handleiding-webcat-catalogiseren-in-het-ggc-plus-icon.png te klikken.

Let Op: dit veld niet gebruiken als u een andere holding wilt toevoegen, hiervoor dient u een nieuw exemplaar toe te voegen (onderaan op het tabblad Exemplaren).
REEKS
Reeks Hier kunt u in gecodeerde vorm de serieaanduiding invullen: 1 tot 14 posities. 7120 231@ $f
Lopende holding Schakel het selectievakje in als het een lopend abonnement betreft. 7120 231@ $6
Bezit t/m
Eindjaar van het eigen bezit van uw bibliotheek.
Let Op: alleen invullen als het een afgesloten abonnement betreft of als het tijdschrift niet meer verschijnt.
Volume Alleen invullen als alle afleveringen van dat volume aanwezig zijn. 1 tot 4 cijfers met daarachter optioneel een letter. Bij ontbrekende afleveringen dient het veld Aflevering ingevuld te worden. 7120 231@ $n
Aflevering 1 tot 4 cijfers met daarachter optioneel een letter 7120 231@ $o
Jaargang jjjj of bij jaarovergangen jjjj/jj, bijvoorbeeld 2010 of
2010/11.

Bij een eeuwovergang jjjj/jjjj, bijvoorbeeld 1999/2000.
7120 231@ $k
Maand Keuzelijst 7120 231@ $m
Dag 1 tot 2 cijfers 7120 231@ $l
Commentaar Hier kunt u desgewenst commentaar op het eindjaar invullen (max. 14 posities). 7120 231@ $q
Commentaar holding overzicht Hier kunt u desgewenst commentaar op de gehele holding invullen (max. 60 posities). 7120 231@ $4
Bewaartermijn 1 tot 3 cijfers gevolgd door D (dagen), W (weken),
M (maanden), of J (jaren). Bijvoorbeeld 14D, 3W
7120 231@ $1
EXEMPLAARGEBONDEN EDITIEVELDEN
Annotatie Voor opmerkingen als ‘... ontbreken’. 4801 237A $a
Editie N.v.t. op tijdschriften 4821 237A $b
Auteursvermelding N.v.t. op tijdschriften 4821 237A $c
EXEMPLAARGEBONDEN JAARVERMELDING
Jaar-Begin N.v.t. op tijdschriften 4850 211@ $a
-Eind N.v.t. op tijdschriften 4850 211@ $b
-Jaaromschrijving N.v.t. op tijdschriften 4850 211@ $n
handleiding-webcat-catalogiseren-in-het-ggc-plus-icon.png Bestel- en verwerkingsgegevens Bij acquisitie-exemplaren kunt u hier het bestelnummer invullen. 80XX 209B/XX $a
De volgende bestel- en verwerkingsgegevens dienen in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op handleiding-webcat-catalogiseren-in-het-ggc-plus-icon.png te klikken.
Journaalnummer Dit veld is bedoeld voor inventarisnummers van niet- unica. Het is belangrijk om inventarisnummers en signaturen van elkaar te onderscheiden. Een inventarisnummer hoeft op zich niets te zeggen over de 'plaatsing' van een object. Het begrip 'signatuur' is gekoppeld aan de 'plaatsing' van een object. 8100 209C $a

Eerste holding toevoegen

Invoeren

Afb. 23
Afb. 23

Als u de juiste tijdschrifttitel hebt gevonden en deze in de lange presentatie (tabblad titelgegevens) hebt geopend (Afb. 23), kunt u hieraan op de volgende manier de eerste holding toevoegen:

 1. Klik in het linkermenu op bewerken.
 2. Het WebCat formulier NBC Tijdschriften: bewerken wordt geopend. Klik op het tabblad Exemplaren (Afb. 22).

  Bovenaan op het scherm staan de beknopte titelgegevens van de titel.

  Vul de velden onder het kopje Ex. (nieuw) – Nieuw Exemplaar zo volledig mogelijk in. Voor een toelichting, zie paragraaf 4.1.

  De volgende velden zijn verplicht:
  • Selectiesleutel*
  • Signatuur en Barcode (behalve als het een acquisitie-exemplaar betreft)
  • Uitleencode
  • Onder het kopje Bezit vanaf het veld Volume of het veld Jaargang.
 3. Als u de gegevens wilt opslaan, klikt u bovenaan of onderaan op het scherm op de knop Wijzigingen opslaan. U sluit de module WebCat af en u keert terug naar het tabblad titelgegevens (Afb. 24).

  Als u de gegevens van de nieuwe holding wilt opslaan en een volgende holding wilt toevoegen, klikt u op de knop Opslaan en doorgaan . U sluit de module WebCat niet af, maar er wordt een nieuw formulier geopend waarop u een volgende holding kunt toevoegen. Nadat u de gegevens hebt opgeslagen wordt onder de blauwe knoppen de volgende melding weergegeven: Information icon OK. Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie.

  Als u de module WebCat wilt sluiten zonder de wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop Annuleren .
 4. Als u op Wijzigingen opslaan hebt geklikt wordt het record in de lange presentatie geopend op het tabblad titelgegevens (Afb. 24; vergelijk Afb. 22).
  Afb. 24
  Afb. 24
  • Onder de grijze balk met de tekst resultaten wordt de volgende melding weergegeven: Information icon OK.
  • Links onderaan op het scherm wordt de tekst ‘eigen bibliotheek’ weergegeven. Dit wil zeggen dat aan deze titel door uw bibliotheek een exemplaar is toegevoegd.
  • In elk geval worden de velden Signatuur en Aanwezig weergegeven. Als u ook het exemplaargebonden veld Annotatie hebt ingevuld, wordt dit eveneens weergegeven:
   WebCat
   Veldnaam op webformulier
   WebGGC
   Veldnaam op tabblad titelgegevens
   Selectiedatum [niet weergegeven]
   Selectiesleutel [niet weergegeven]
   Instituut [niet weergegeven]
   Signatuur Signatuur: <signatuur>
   Uitleencode [niet weergegeven]
   Barcode [niet weergegeven]
   Bezit vanaf Aanwezig: <Reeks> vol. <Volume> afl. <Aflevering> (Jaargang) <Commentaar beginjaar> - vol. <Volume> afl. <Aflevering> (Jaargang) <Commentaar eindjaar>

   <Reeks> vol. <Volume> afl. <Aflevering> (Jaargang)
   <Commentaar beginjaar>    (d.w.z. lopende holding)
   vol. <Volume> afl. <Aflevering> (Jaargang)
   <Commentaar eindjaar> Laatste <Bewaartermijn> (<Commentaar holding overzicht>)
    
   Commentaar Aanwezig: zie boven
   Reeks Aanwezig: zie boven
   Lopende holding Aanwezig: zie boven
   Bezit t/m Aanwezig: zie boven
   Commentaar Aanwezig: zie boven
   Commentaar holding overzicht Aanwezig: zie boven
   Bewaartermijn Aanwezig: zie boven
   Exemplaargebonden Annotatie Aanwezig: zie boven
   Exemplaargebonden Editie (n.v.t.) Editie: <Editie> / <Auteursvermelding>
   Exemplaargebonden Auteursvermelding (n.v.t.) Editie: <Editie> / <Auteursvermelding>
   Exemplaargebonden Jaar-Begin (n.v.t.) [niet weergegeven]
   Exemplaargebonden Jaar-Eind (n.v.t.) [niet weergegeven]
   Exemplaargebonden Jaaromschrijving (n.v.t.) Jaar:
   Bestel- en verwerkingsgegevens [niet weergegeven]
   Bestel- en verwerkingsgegevens [niet weergegeven]

Controleren

Desgewenst kunt u nu controleren of u de holdinggegevens juist hebt ingevoerd. Dit doet u door de titel te openen op het tabblad pica3 of pica+. Op deze tabbladen worden meer velden weergegeven dan op het tabblad labels.

Tabblad pica3

Klik op het tabblad pica3 als u de titel in het pica3 formaat wilt bekijken (Afb. 25).

Afb. 25
Afb. 25

De eerste holding begint bij kmc 7001, de volgende bij 7002 etc.

Kmc Ingevoerd in het veld (de velden)
7001 <Selectiedatum> : <Selectiesleutel>
4801 <Exemplaargebonden annotatie>
4821 <Exemplaargebonden Editie> / <Auteursvermelding>
4850 <Exemplaargebonden jaarvermelding: Beginjaar – Eindjaar> $
<Jaaromschrijving>
7100 /<Instituut>#<Signatuur> @ <Uitleencode>
7120 /s<Reeks>/v<Volume>/a<Aflevering>/m<Maand>/b<Beginjaar>/k<Beginjaar co mmentaar>/E<Eindjaar>/K<Eindjaar commentaar>;
/s<Reeks>/v<Volume>/a<Aflevering>/m<Maand>/b<Beginjaar>/k<Beginjaar co mmentaar>- / <Bewaartermijn> @ <Commentaar holding overzicht>
8000 <Bestel- en verwerkingsgegevens>
8100 <Journaalnummer>
8200 <Barcode>
7900 <Datum exemplaarmutatie> <Tijdstip exemplaarmutatie> [door het systeem gegenereerd]
7800 <Exemplaar Productie Nummer (EPN)> [door het systeem gegenereerd]

Tabblad pica+

Klik op het tabblad pica+ als u de titel in het pica+ formaat wilt bekijken (Afb. 26).

Afb. 26
Afb. 26

De eerste holding (exemplaarblok) begint bij tag 201B/01, de volgende bij 201B/02 etc. In de pica+ presentatie is er sprake van subvelden, die beginnen met het dollarteken ($).

Tag Ingevoerd in het veld (de velden)
101@ $a<ILN e.d. lokale en exemplaargegevens> [door het systeem gegenereerd]
201B/01 $0<Datum exemplaarmutatie>$t<Tijdstip exemplaarmutatie> [door het systeem gegenereerd]
203@/01 $0<Exemplaar Productie Nummer (EPN)> [door het systeem gegenereerd]
208@/01 $a<Selectiedatum>$b<Selectiesleutel>
209A/01 $j<Instituut>$a<Signatuur>$d<Uitleencode>$xOccurrence
209B/01 $a<Bestel- en verwerkingsgegevens>$xOccurrence
209C/01 $a<Journaalnummer>
209G/01 $a<Barcode>
211@/01 Exemplaargebonden jaarvermelding:
$a<Jaar-Begin>$b<Jaar-Eind>$n<Jaaromschrijving>
231@/01 Holding (algemeen):
$f<Reeks>$d<Dag>$e<Aflevering>$c<Maand>$j<Beginjaar>$g<Commentaar Beginjaar>$n<Volume>$o<Aflevering>$m<Maand>$k<Eindjaar>
$q<Commentaar Eindjaar>$0<separator nieuwe begingroep>
$f<Reeks>$d<Dag>$e<Aflevering>$j<Beginjaar>$g<Commentaar Beginjaar>$6<aanduiding lopende holding>
$1<Bewaartermijn>$4<Commentaar holdingoverzicht>
237A/01 $a<Exemplaargebonden annotatie>

Tabblad 'titellijst': korte presentatie

Als er door uw bibliotheek een exemplaar is toegevoegd, wordt de betreffende titel in de korte presentatie gemarkeerd met een plusteken (+) (Afb. 27).

Afb. 27
Afb. 27

Tabblad 'beschikbaarheid'

Op het tabblad beschikbaarheid (Afb. 28) kunt u zien hoe de gegevens in PiCarta worden gepresenteerd.

Afb. 28
Afb. 28
Afb. 28 WebGGC

In elk geval worden de velden Aanwezig bij, Locatie, Uitleenstatus en In bezit weergegeven. Als u ook het veld Exemplaargebonden annotatie hebt ingevuld, wordt dit eveneens weergegeven:

WebCat
Veldnaam op webformulier
WebGGC
Veldnaam op tabblad beschikbaarheid
Selectiedatum [niet weergegeven]
Selectiesleutel [niet weergegeven]
Instituut [niet weergegeven]
Automatisch gegenereerd Aanwezig bij:
Signatuur Locatie:
Uitleencode Uitleenstatus:
Barcode [niet weergegeven]
Jaar of Jaaromschrijving Publicatiedatum:
Editie Druk:
Auteursvermelding [niet weergegeven]
Bezit vanaf In bezit:
Bewaartermijn [niet weergegeven]
Exemplaargebonden annotatie Annotatie:
Bestel- en verwerkingsgegevens [niet weergegeven]
Journaalnummer [niet weergegeven]

De presentatie op het tabblad NCC bezit in PiCarta (Afb. 29) is gelijk aan de presentatie op het tabblad beschikbaarheid in het WebGGC, alleen wordt in PiCarta ook de link Toon beschikbaarheid weergegeven. Als de eindgebruiker hierop klikt wordt een zoekactie op het betreffende PPN uitgevoerd in de lokale catalogus van uw (basis)bibliotheek.

Abf. 29
Abf. 29 PiCarta

Volgende holdings toevoegen

Zie paragraaf 4.4.

Holdings bewerken

Let Op:
U kunt alleen holdings bewerken, die door uw eigen (basis)bibliotheek zijn ingevoerd.

Holdings verwijderen

Let Op:
U kunt alleen holdings verwijderen, die door uw eigen (basis)bibliotheek zijn ingevoerd.

Een holding (blok exemplaargegevens) verwijderen kan eveneens op het WebCat formulier NBC <materiaalsoort>: bewerken.

Zie paragraaf 4.6.