Doorgaan naar de website
OCLC Support

Titels en ingangen

Bij het zoeken in Pica3 is het belangrijk dat u zich realiseert dat er twee soorten records zijn: records die een titelbeschrijving bevatten en records die een ingangsbeschrijving bevatten.

Titelbeschrijvingen betreffen altijd een document (zie noot 1).

Ingangsbeschrijvingen betreffen altijd een naam of een begrip. Ingangsbeschrijvingen komen voor in de vorm van persoonsnamen, namen van corporatieve auteurs, congresnamen, trefwoorden, classificatiecodes, drukkers en distributeurs.

Beide soorten records zijn in één bestand opgeslagen.

Het unieke en identificerende kenmerk van een record is het PPN, het Pica productienummer. Een PPN kan dus zowel naar een titelbeschrijving verwijzen als naar een ingangsbeschrijving.

Er zijn diverse formaten beschikbaar voor de presentatie van bibliografische informatie. Zo is er bijvoorbeeld een formaat voor de ISBD-presentatie (zie voorbeeld 2). De verschillende presentatievormen vindt u in deel 3 van deze handleiding.

Voorbeeld 1 is een (fictief) voorbeeld van een titelbeschrijving van een boek. Deze titelbeschrijving wordt getoond in de diagnostische presentatie; de titel wordt in deze vorm in de database ingevoerd.

Op de volgende pagina's staan verder (eveneens fictieve) voorbeelden van ingangsbeschrijvingen van

N.B. In de Richtlijnen voor de aanlevering van gegevens vindt u de betekenis van de coderingen die in de beschrijvingen aanwezig zijn (0200,0500, $, @, etc.). Voor informatie over het maken van titel- en ingangs-beschrijvingen kunt u de Handleiding Catalogiseren raadplegen.

Voorbeeld 1: Titel in de diagnostische presentatie

SET: S1 [1] TTL: 1        PPN: 148857612
Ingevoerd:1995:21-06-96        Gewijzigd:1995:03-09-1996 09:41:05        Status:1995:29-07-96

0500     Aav
1100     1996 $ [1996]
1500     /1ned
1700     /1nl
2000     909009640X
2020     B9634359
3011     Arie@Kievit!146674197!Arie Kievit
3000     J.A.@Deelder!068566123!Justus Anton Deelder 1944-
4000     @Gezicht op straat / fotogr.: Arie Kievit ; tekst: Jules Deelder
4020     1#1e dr
4030     Rotterdam : Kievit
4060     [88] p
4061     foto's
4062     24 cm
4201     Oplage: 500 ex
5221     zhol 986.6
5201     !075633485!Rotterdam
5202     !075606313!fotoboeken

Voorbeeld 2: Titel in de ISBD-presentatie

SET: S1 [1] TTL: 1        PPN: 148857612

Gezicht op straat / fotogr.: Arie Kievit ; tekst: Jules Deelder. - 1e dr.
Rotterdam : Kievit, [1996]. - [88] p. : foto's. ; 24 cm
Oplage: 500 ex.
ISBN 90-9009640-X

AUTEUR(S):
Arie Kievit
J.A. Deelder

0003 kb den haag        0007 ob amsterdam        0012 gb rotterdam
0013 zb middelburg        0027 dba den haag        0141 ob groningen
1851 nblc lidia        1995 nblc den haag    

Voorbeeld 3: Ingang (persoonsnaam) in de diagnostische presentatie

SET 2 [1] TTL: 1        PPN: 068566123

Ingevoerd:1007:12-05-87        Gewijzigd:1999:31-12-93 21:21:39        Status:1007:12-05-87
005     Tpv
006     /1D
007     /1nl
100     J.A.@Deelder
110     Justus Anton@Deelder
200     Jules@Deelder
300     1944-
710     letterkundige
900     Med. NLMD

Voorbeeld 4: Ingang (Brinkman-trefwoord) in de diagnostische presentatie

SET 3 [1] TTL: 1        PPN: 07565315X

Ingevoerd:1003:31-01-86        Gewijzigd:1003:05-02-98 17:55:48        Status:1003:04-12-91

005     Thv
009     600
160     Aalsmeer
265     600
660     (492*1430)

Voorbeeld 5: Ingang (Basiscode) in de diagnostische presentatie

SET 4 [1] TTL: 1        PPN:077592174

Ingevoerd:1999:08-07-88        Gewijzigd:1999:11-01-94 21:25:37        Status:1999:08-07-88

005     Tkv
009     000J
170     01.00
500     algemene werken: algemeen
600     voor algemene werken van afzonderlijke vakgebieden, zie de betreffende vakgebieden
900     in deze hoofdrubriek uitsluitend werken van algemene aard

Noot 1: Hieronder wordt verstaan 'elk object waaraan de functie is of wordt toegekend, te dienen tot kennisname van de gegevens waarvan het de drager is' (bron: BDI-terminologie - NBLC, 199900. Het kan een boek of een tijdschrift zijn, maar ook een CD, video, brief, etc.