Doorgaan naar de website
OCLC Support

Inleiding

De informatie in het Pica3-systeem kunt u op verschillende manieren op uw scherm getoond krijgen. Voor het presenteren van titel- en ingangsbeschrijvingen zijn de diagnostische en ISBD-presentatie de meest gebruikte formaten.

Voor het presenteren van informatie gebruikt u het commando T (Toon). Dikwijls wordt dit commando aangevuld met de vermelding van het formaat waarin de titel gepresenteerd dient te worden, bijv. T I (Toon ISBD).

Commando T
Structuur T [<setnr.>] [<titelnr.>][-[<titelnr.>]] [<formaat>]
Toelichting <setnummer>
U kunt het nummer van de set opgeven die u wilt bekijken, bijv. T S5.
Het is niet mogelijk middels ��n commando titels uit verschillende sets op te roepen; In dat geval is het handiger eerst een bewaarset (S0) te creëren en die te laten presenteren.
Indien u geen setnummer opgeeft, wordt de actuele set getoond; dat is de laatst gecreëerde ofwel de laatst bekeken set.

<titelnummer>
U kunt de titelnummers opgeven van de titels die u wilt bekijken.
Afzonderlijke titels kunt u, gescheiden door een komma of een spatie, achter elkaar intikken, bijv. T 1,6,8.
Een opeenvolgende reeks titels kunt u met behulp van een koppelteken opgeven, bijv. 5-15. Indien u geen titelnummer(s) opgeeft, wordt de hele set gepresenteerd.

<formaat>
U kunt opgeven in welk formaat u de titels gepresenteerd wilt krijgen, bijv. T I. Indien u geen formaat opgeeft, wordt de defaultwaarde genomen. De defaultwaarde staat in de parameters opgenomen (T PAR).
Formaten De volgende formaten kunnen worden getoond (deze presentatievormen worden toegelicht in paragraaf 2):
k    =    korte presentatie
i     =    ISBD
d    =    diagnostiek
da   =    diagnostiek met exemplaargegevens van alle instellingen
p     =    pica+ formaat
e     =    eigen kaart
j      =    MicroOPC
s     =    selectiesleutels/signaturen/exemplaren
IBL Voor het presenteren van informatie over de beschikbaarheid van publicaties voor IBL zijn de volgende formaten beschikbaar:
h           =    holding eigen instelling
h<nr>    =    holding van opgegeven instellingsnummer
ha          =    holdings van alle instellingen
o            =    overkoepelende holding
oj           =    overkoepelende holding gesorteerd op jaar
ov          =    overkoepelende holding gesorteerd op volume
ob          =    overkoepelende holding gesorteerd op bibliotheek
Veld-/Kmc presentatie Behalve gehele beschrijvingen kunnen ook de afzonderlijke velden (kmc's) van algemeen niveau worden gepresenteerd. De beschrijvingen worden getoond in de korte presentaties.
Het commando voor het tonen van een afzonderlijk kmc op algemeen niveau luidt:
 
T K<kmc> kmc
titel/auteur 4000
impressum 4030
deelvermelding 4200
keytitle ISDS 3230
congres 316X
corporatie 312X
relatie chronologisch 4244
taalcode 1500
jaar van uitgave 1100
sectie-/subkoepeltitel 4004
editie 4020
reeksvermelding 418X
titelvariant 326X
auteur 3000
ISBN 2000
ISSN 2010
CCP nummer 2090
CLC nummer 2055
CTC nummer 2085
Pica productienummer  
Opschuiven Wanneer een op hierboven aangegeven wijze getoonde kmc zeer lang is en hierdoor van het scherm 'afloopt', kunt u het vervolg bekijken door middel van het commando: O (Opschuiven). Bijvoorbeeld: 'O 45' ; het blikveld schuift van het scherm 45 posities op naar rechts. 'O 0' betekent: terug naar het begin van de kmc.

In plaats van het opschuif-commando kan ook de breedte van de kolom worden veranderd door met de muis op het randje te gaan staan (zodat het een streepje wordt) en met de linkermuisknop ingedrukt het randje te verslepen.
N.B. Niet alle formaten en alle veldpresentaties zijn in alle systemen c.q. voor alle gebruikers beschikbaar. Een aantal presentaties is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers die daartoe bevoegd zijn.
Voorbeelden t i
t s5 10
t k1600
t h
t oj