Doorgaan naar de website
OCLC Support

4. WorldCat Knowledge Base and Link Resolver configuration

De configuratiemogelijkheden zullen in het implementatieproject per bibliotheek worden toegelicht en ingericht in samenspraak met OCLC.

Configuration Knowledge Base

http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html

Include in Training Program

Configuration Link Resolver

De configuratie van de link resolver is terug te vinden in de Service Configuration Guide, deze link wordt standaard getoond bij het inloggen op de Service Configuration (https://worldcat.org/config/).

http://www.oclc.org/content/dam/support/worldcat-local/documentation/ServiceConfigurationGuide.pdf

Sectie Inbound Links and A-Z, pagina 31 en verder.