Doorgaan naar de website
OCLC Support

1. Introductie

Dit document beschrijft hoe collection management best kan gebeuren aan de hand van de WorldCat Knowledge Base. Met collection management bedoelen we hier: het beheer van de metadata van collecties, vooral collecties van e-journals en e-books, in het “bezit” van de UKB bibliotheken. Collection management wordt uitgevoerd met behulp van de Collection Manager van OCLC. Deze tool heeft nog een extra functie, namelijk het definiëren van collecties op basis van queries op WorldCat en het exporteren van deze collecties. Dit laatste aspect wordt verder niet in dit document behandeld.

Dit document geeft aan wat best practices zijn bij het beheer van collecties en focust daarnaast op wat de UKB bibliotheken in gezamenlijkheid zouden kunnen doen om dit beheer efficiënt te laten verlopen.

Dit application profile richt zich primair op collectiebeheer in de WorldCat Knowledge Base (WCKB). Het document is bedoeld voor inhoudelijk en functioneel beheerders van de elektronische collecties. De informatie in dit document is echter ook van belang voor lokale projectleiders en interessant voor andere bij het landelijk project betrokken partijen.

Het application profile voor Collection Management:

 1. beschrijft de standaard principes van collectiebeheer op het WorldShare Platform;
 2. beschrijft de manier waarop samenwerking kan plaatsvinden;
 3. geeft aan welke acties lokaal moeten worden ondernomen. In de tekst zijn de acties herkenbaar als:

  Libraries:
  ► Should:

Dit document bevat geen:

 1. gedetailleerde beschrijving van het gebruik van Collection Manager. Voor het gebruik van de Collection Manager wordt een training   gegeven door OCLC. Training topics in dit document zijn aangegeven op de volgende manier:

  Include in Training Program: ....
   
 2. aanbevelingen met betrekking tot het catalogiseren in WorldCat. Hiervoor verwijzen we naar Application Profile for Metadata Management in WorldCat.