Doorgaan naar de website
OCLC Support

Catalogiseerbeleid bij titelbreuken van seriële publicaties

Aanleiding

Het MARC 21-formaat biedt mogelijkheden om annotaties en verwijzingen te maken in verband met titelwijzigingen van seriële publicaties.
Het formaat geeft niet aan wanneer titelbreuken moeten leiden tot het maken van nieuwe records.
De regels hiervoor worden voorgeschreven door de gehanteerde catalogiseerregels.

Catalogiseerbeleid bij titelbreuken

Problematiek

In het MARC 21-formaat zijn velden aanwezig waarmee titelwijzigingen kunnen worden beschreven. Het formaat geeft echter niet aan wanneer een wijziging moet leiden tot het invoeren van een nieuw record voor de gewijzigde titel of wanneer kan worden volstaan met een annotatie, eventueel in combinatie met een titelverdubbeling.

De regelgeving die door de beschrijvende organisatie wordt gehanteerd is bepalend voor de manier waarop een titelwijziging moet worden behandeld.
RT2, en AACR2/RDA geven verschillende richtlijnen voor titelbreuken.

Overwegingen op basis van de boven weergegeven stand van zaken

De regels met betrekking tot het behandelen van titelbreuken voor seriële publicaties maken geen deel uit van de eisen voor het uitwisselingsformaat. In dat formaat moeten wel alle tags beschikbaar zijn die van belang zijn bij het beschrijven van titelwijzigingen.
Het maken van afspraken over de behandeling van titelbreuken kan beter behandeld worden door de Richtlijnenwerkgroep van het RDA-project. Daarom dragen wij dit punt hierbij aan die groep over.

Voorstel

Overdracht behandeling titelbreuken aan Richtlijnenwerkgroep.