Doorgaan naar de website
OCLC Support

Resultaten

Tabblad titellijst: korte presentatie

Als uw zoekactie meerdere treffers heeft opgeleverd, worden deze in de korte presentatie gepresenteerd op het tabblad titellijst (Afb. 5).

Afb. 5
Afb. 5

De volgende thesaurusingangen kunnen worden onderscheiden:

kunnen worden onderscheiden

Bij titelbeschrijvingen kunnen behalve de materiaalsoorten die in paragraaf 2.4 worden genoemd, de volgende materiaalsoorten worden onderscheiden:

materiaalsoorten worden onderscheiden

De volgende pictogrammen kunnen voorkomen in de korte presentatie (tabblad titellijst) en geven aanvullende informatie over de titel:

aanvullende informatie over de titel
aanvullende informatie over de titel

In de korte presentatie (tabblad titellijst) worden de titels gemarkeerd met de volgende tekens:

                                        +   Exemplaargegevens toegevoegd door de eigen (basis)bibliotheek

                                        *   Exemplaargegevens toegevoegd door een andere bibliotheek

<green markering> Titels waaraan geen exemplaargegevens zijn toegevoegd.

Als u nog niet specifiek genoeg hebt gezocht, kunt u in de korte presentatie uw zoekresultaten alsnog inperken via het linkermenu filter (Afb. 5).

Als het menu filter niet wordt weergegeven, klikt u in het linkermenu op hints tonen (Afb. 6).

Afb. 6
Afb. 6

Als u in het linkermenu filter onder Materiaalcode op de gewenste materiaalsoort klikt, wordt er een scherm geopend waarin de titels zijn gefilterd op de geselecteerde materiaalsoort (Afb. 7, vergelijk met Afb. 5).

Afb. 7
Afb. 7

Back button Als u de filtering ongedaan wilt maken, klikt u in uw browser op de knop Terug (Internet Explorer) of Een pagina terug gaan (Firefox).

Tabblad titelgegevens: lange presentatie

U kunt een treffer bekijken door op de titel te klikken. De titel wordt dan in de lange presentatie geopend op het scherm titelgegevens.

Als de titelbeschrijving door een andere bibliotheek is ingevoerd, zijn voor u alleen de gegevens op algemeen niveau zichtbaar (Afb. 8).

►    Zie paragraaf 3.1 voor informatie over de begrippen ‘algemeen niveau’ en ‘exemplaar niveau’.

Afb. 8
Afb. 8

Als de titelbeschrijving door uw eigen (basis)bibliotheek is ingevoerd, zijn voor u zowel de gegevens op algemeen als op exemplaar niveau zichtbaar (Afb. 9).

Onderaan op het scherm worden de tekst ‘eigen bibliotheek’ en weergegeven.

Afb. 9
Afb. 9

Navigatie 

Navigatie

U kunt altijd terugkeren naar de resultaten van uw meest recente zoekopdracht door – indien nodig – bovenaan op het scherm het menu Resultaten te kiezen en vervolgens het tabblad titellijst te openen.

U kunt uw zoekgeschiedenis raadplegen door het tabblad Zoekgeschiedenis te openen (Afb. 10).

Afb. 10
Afb. 10

De zoekacties worden als ‘sets’ gepresenteerd; set 1 bevat de treffers van uw 1ste zoekactie, set 2 de treffers van uw 2de zoekactie etc. Als u bij de gewenste set op de inhoud van de kolom actie klikt, wordt de set opnieuw geopend in de korte presentatie. U kunt ook sets combineren door in het zoekveld bijvoorbeeld het volgende te typen:
s1 en s2          s1 of s2          s1 en niet s2

Als u wilt zien welke bibliotheken de titel via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) beschikbaar stellen, kunt u het tabblad beschikbaarheid kiezen (Afb. 11). Hierop wordt een lijst met bibliotheken weergegeven. Als wilt bekijken waar de titel aanwezig is en wat de uitleenstatus is, klikt u op de <naam van de gewenste bibliotheek> of op het pictogram + Open lijst.

Afb. 11
Afb. 11

Presentatieformaten lange presentatie

Lange presentatie

Het scherm titelgegevens met de lange presentatie (Afb. 8, Afb. 9)is onderverdeeld in vier tabbladen. Standaard wordt het tabblad labels geopend. Hierop wordt de titel in de zogeheten ‘gelabelde’ presentatie weergegeven. In de gelabelde presentatie worden alle velden voorafgegaan door labels (veldnamen) met een omschrijving van de inhoud van het veld.

Catalogiseerders die ervaring hebben met WinIBW kunnen aanvullende informatie vinden door de tabbladen pica3, pica+ of marc21 te kiezen. Op deze tabbladen worden meer velden weergegeven dan in de gelabelde presentatie. Op de tabbladen pica3 en pica+ wordt de titel weergegeven in het Pica-formaat, het formaat dat in het GGC wordt gebruikt. Op het tabblad pica3 zijn de labels vervangen door zogeheten Pica ‘kenmerkcodes’, afgekort ‘kmc’s’. Op het tabblad pica+ zijn de labels vervangen door interne tags en subvelden. In de volgende hoofdstukken wordt bij de velden steeds verwezen naar de corresponderende Pica3 kmc’s en Pica+ tags.

Op het tabblad marc21 wordt de titel gepresenteerd in het MARC21-formaat, het standaardformaat dat in de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt.