Doorgaan naar de website
OCLC Support

Enkele aanwijzigen voor zoeken in het webGGC

Kies het menu Help voor uitgebreide informatie over zoeken.

In deze paragraaf vindt u enkele beknopte aanwijzingen voor zoeken in het WebGGC.

Zoeken in het WebGGC is niet hoofdlettergevoelig. U kunt dus zowel hoofdletters, kleine letters als een combinatie hiervan gebruiken.

Persoonsnamen zijn in het WebGGC geïnverteerd ingevoerd, d.w.z. in de volgorde:
achternaam, initia(a)l(en) tussenvoegsel of achternaam, voorna(a)m(en) voorvoegsel

Als u op persoonsnaam wilt zoeken, typt u op de volgende manier:
achternaam,initia(a)l(en) tussenvoegsel

  • niet-hoofdlettergevoelig
  • met of zonder spatie achter de komma/de initialen
  • initialen worden gevolgd door een punt (.)

Bijvoorbeeld Vries,J.A.de

of:
achternaam,voorna(a)men tussenvoegsel

  • niet-hoofdlettergevoelig
  • met of zonder spatie achter de komma

Bijvoorbeeld Vries,Jan de

Zoeken kan op verschillende manieren: via de zoekbalk (zie paragraaf 2.3), met behulp van bijzondere zoeksleutels (zie paragraaf 2.3.3) en via het scherm Geavanceerd (zie paragraaf 2.4).