Doorgaan naar de website
OCLC Support

Gedrukte boeken

Tabblad ‘Basisgegevens’: toelichting bij de velden

Afb. 37
Afb. 37

In het onderstaande schema wordt uitgelegd hoe u de betreffende velden kunt invullen en worden de corresponderende kenmerkcodes in het Pica3 en Pica+ formaat vermeld.

GEDRUKTE BOEKEN, tabblad Basisgegevens
Veldnaam Omschrijving PICA3
kmc
Tag PICA+
subveld
TITEL
Zie ook paragraaf 3.4
Hoofdtitel* Letterlijk overnemen van de titelpagina. 4000 021A $a
Ondertitel Indien aanwezig letterlijk overnemen van de titelpagina.
 
4000 021A $d
Auteursvermelding Letterlijk overnemen van de titelpagina, maximaal 3 vermeldingen. De auteursvermelding(en) kan (kunnen) betrekking hebben op personen en/of corporaties. In dit veld worden niet alleen auteurs vermeld, maar ook medewerkers, bijvoorbeeld vertalers, bewerkers, illustratoren, redacteuren etc. Bijvoorbeeld:
Annie M.G. Schmidt ; ill. Fiep Westendorp
tekst: Patricia Millenaar ; tek.: Wout Jonker
Johan Leman (red.)
Peter De Clercq [recepten ; tekst: Sofie Vanherpe
; fotogr.: Lennert Deprettere]
Cathelijne van Vliet ; [cartogr. Marie Vandevoorde]
[auteur: Frank Schouten ; bew.: Jamila Saoud ; foto's: Danny Holleman]
Debbi Rawlins ; [vert. uit het Engels: Annemiek Prince van der Aa]
Studio Visual Steps ; [met medew. van Yvette Huijsman ; red.: Jolanda Ligthart ... et al.]


Als in dit veld niets wordt ingevuld, wordt de Auteur
overgenomen uit Auteursingangen.
4000 021A $h
EDITIE
Zie ook paragraaf 3.4

Alleen edities worden apart gecatalogiseerd in het GGC: voor elke editie wordt een nieuwe beschrijving gemaakt, waarbij in het veld Annotatie editie (kmc 4203) op het tabblad Overige gegevens wordt verwezen naar de oorspronkelijke uitgave. Editievermeldingen als '1e dr.' worden alleen in dit veld opgenomen wanneer deze gegevens in de publicatie voorkomen.
Editie Overnemen van de titelpagina, maar in afgekorte vorm, bijvoorbeeld
1e dr
2e geheel herz. dr 2e gew. herdr
4e herz. dr
4e, licht gew. dr
Herz. en geactualiseerde heruitg 10e [herz.] dr
11e, [i.e. 12e] dr 2nd [updated] ed
4020 032@ $a
Auteursvermelding Overnemen van de titelpagina, maar in afgekorte vorm,
bijvoorbeeld bew. door H. Verrijn Stuart-Alma
4020 032@ $c
IMPRESSUM
Zie ook paragraaf 3.4
Plaats* Plaats van vestiging van de eerste uitgever zoals vermeld in de publicatie. 4030 033A $p
Uitgever De eerste uitgever zoals vermeld in de publicatie. 4030 033A $n
Plus icon 2e e.v. uitgever
Plaats   403X 033A $p
Uitgever   403X 033A $n
Elke volgende uitgever dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
JAAR VAN UITGAVE
Zie ook paragraaf 3.4
Jaar* Jaar van uitgave zoals vermeld. Invoeren in het formaat
jjjj.
1100 011@ $a
Jaaromschrijving Te gebruiken als er een toevoeging bij het jaartal nodig is. 1100 011@ $n
COLLATIE
Zie ook paragraaf 3.4
Omvang Dit veld wordt gebruikt voor de paginering volgens de nummering in de publicatie en bij 2 of meer delen het aantal delen. 4060 034D $a
Illustraties Dit veld wordt gebruikt voor de illustratievermelding, bijvoorbeeld:
ill
gekleurde ill
ill., krt., plgr
foto’s
tek., muz
portr
graf., tab


Let Op:
dit veld ook invullen als reeds in het veld Hoofdtitel of Editie melding van illustraties is gemaakt!
4061 034M $a
Formaat Hoogte in hele centimeters, bijvoorbeeld 18 cm 4062 034I $a
REEKSVERMELDING
Zie ook paragraaf 3.4
Een reeks is in principe oneindig.
Hoofdreeks
Titel Hoofdtitel van de reeks zoals deze in de publicatie staat, zonder de ondertitel, bijvoorbeeld:
Suske en Wiske
Grote letter bibliotheek
Junior informatie
Hoe overleef ik...
Lannoo's blauwe reisgidsen
Mini informatie
Harlequin collectie favorieten
Malmberg projectenreeks
417X 036E/01 $a
ISSN Overnemen uit de publicatie, met verbindingsstreepje (-) tussen het 4de en 5de cijfer.
Voorbeeld: 1877-1416
417X 036E/01 $n
Nummer binnen de reeks Voorbeeld:
Nr. 1
2012/01
417X 036E/01 $l
ONDERREEKS
Aanduiding en/of nummer   417X 036E/01 $d
Titel   417X 036E/01 $e
ISSN Overnemen uit de publicatie, met verbindingsstreepje (-) tussen het 4de en 5de cijfer. 417X 036E/01 $s
Nummer binnen de reeks   417X 036E/01 $m
SERIE
Titel van (sub)koepel van meerdelige publicatie zoals vermeld in publicatie. Een meerdelige publicatie is in principe eindig.
Titel Voorbeeld:
Vogelvrij-trilogie
4150 036H $a
Nummer binnen de serie Voorbeeld:
317
dl. 2
4150 036H $l
ISBN
Zie ook paragraaf 3.4
Als u het ISBN invult, wordt door het systeem gecontroleerd of het een geldig ISBN betreft.
Bij meerdere ISBN’s worden eveneens de velden 2de e.v. ISBN op het tabblad Overige gegevens gebruikt.
Bij een fout ISBN worden eveneens de velden Foutief ISBN op het tabblad Overige gegevens gebruikt. Op dit tabblad wordt het verbeterde ISBN ingevuld.
ISBN-10 Invoeren zonder verbindingsstreepjes. 2000 004A $0
ISBN-13 Invoeren zonder verbindingsstreepjes.
Voorbeeld:
9789044128543
9789022327036; dit betreft het ISBN van de hardcover uitgave, het ISBN van de paperback wordt vermeld in het veld 2e ISBN op het tabblad Overige gegevens
9789020998023; dit betreft een verbeterd ISBN, in het veld Foutief ISBN (kmc 2006) op het tabblad Overige gegevens wordt het onjuiste ISBN vermeld: 9789020998016.
2000 004A $A
Bindwijze (optioneel) Voorbeeld:
geb
pbk
in ringband
losbl
2000 004A $g
Prijs (optioneel) Voorbeeld: € 7,50 2000 004A $f
AUTEURSINGANGEN
Auteur        
Achternaam   3000 028A $a
Voornamen   3000 028A $d
Tussenvoegsel   3000 028A $c
of Auteur op voornaam   3000 028A $5
Plus icon 1e co-auteur        
Achternaam   300X 028BX $a
Voornamen   300X 028BX $d
Tussenvoegsel   300X 028BX $c
of Auteur op voornaam   300X 028BX $5
Elk volgende co-auteur dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Plus icon 1e secundaire auteur        
Achternaam   301X 028C/0X $a
Voornamen   301X 028C/0X $d
Tussenvoegsel   301X 028C/0X $c
of Auteur op voornaam   301X 028C/0X $5
Elk volgende secundaire auteur dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.

Tabblad ‘Overige gegevens’: toelichting bij de velden

Afb. 38
Afb. 38

GEDRUKTE BOEKEN, tabblad Overige gegevens
veldnaam omschrijving PICA3 kmc Tag PICA+ subveld
Taal Taal van de publicatie. Keuzelijst 1500 010@ $a
Land Land van uitgave. Keuzelijst 1700 019@ $a
Genre Alleen van toepassing op romans (fictie). Keuzelijst 111X 013@ $0
Doelgroep (Leeftijd) Intellectueel niveau/doelgroep; gelijk aan Leeftijd bij NBD|Biblion. Keuzelijst 1401 015@ $0
Unesco-rubriek Keuzelijst 112X 045M $a
Plus icon 2E E.V. ISBN

Zie ook paragraaf 3.4 en 7.1
Als u een ISBN invult, wordt door het systeem gecontroleerd of het een geldig ISBN betreft.
Bij meerdere ISBN’s worden tevens de onderstaande velden 2de e.v. ISBN gebruikt.
ISBN-10   2001 004B $0
ISBN-13 Voorbeeld:
9789022327029; dit betreft het ISBN van de paperback, het ISBN van de gebonden versie wordt dan vermeld in het veld ISBN op het tabblad Basisgegevens
2001 004B $A
Bindwijze (optioneel)   2001 004B $g
Prijs (zie optioneel)   2001 004B $f
Elk volgende ISBN dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
FOUTIEF ISBN
Zie ook paragraaf 3.4 en 7.1

Als u in dit veld een ISBN invult, wordt niet door het systeem gecontroleerd of het een geldig ISBN betreft.

De velden Foutief ISBN worden gebruikt voor het foute ISBN.'Fout' wil zeggen dat ofwel de structuur van het ISBN onjuist is (het ISBN is bijvoorbeeld te kort) ofwel een qua structuur correct ISBN is ten onrechte aan een publicatie toegekend. In beide gevallen wordt het betreffende nummer in de velden Foutief ISBN geplaatst.
Hierdoor blijft het mogelijk om op het foutieve ISBN te zoeken.
Wel moet worden getracht het correcte ISBN te achterhalen. Dit wordt dan in de velden ISBN (tabblad Basisgegevens) of bij meerdere ISBN's in de velden 2de e.v. ISBN (tabblad Overige gegevens) vastgelegd,
ISBN-10   2009 004D $0
ISBN-13   2009 004D $A
Plus icon ORGANISATIE

Ingang op organisatie met secundaire verantwoordelijkheid.

Deze secundair verantwoordelijken worden niet alleen opgenomen in het veld Auteursvermelding (kmc 4000), maar ook verdubbeld in onderstaande velden (kmc 312X) in het geval van een corporatie.
Hoofdgeleding Voorbeeld:
Johan Nijenhuis & Co, Amsterdam
Efteling, Kaatsheuvel
Genootschap Onze Taal. Taaladviesdienst
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
EcoMare, centrum voor Wadden en Noordzee, De Koog, Texel
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
312X 029F/0X $a
Subgeleding   312X 029F/0X $b
Elke volgende Organisatie dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
OVERIGE
Annotatie U kunt dit veld gebruiken voor opmerkingen die aansluiten bij een der ISBD-velden, bijvoorbeeld bron van de titel, of titelvarianten.
Omslagtitel: Het kookboek voor alle mannen (en hun vrouwen)
Rugtitel: Een dikke kus voor berenzus
Ondertitel op omslag: Wat elke man moet weten over biefstuk bakken : + 25 beroemde biefstukrecepten
Uitg. ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2011
Uitg. t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling gehouden in het Odapark van 4 maart t/m 1 mei 2012
Fifa official licensed product. - Omslag vermeldt tevens: Tiki-taka derde editie
Licentie-uitg. van uitgeverij Lemniscaat
Een gratis uitg. van het tijdschrift Procycling bij de Giro d'Italia editie
Uitg. in samenw. met Chantecler. - Tekst in het Frans en Nederlands

 
4201 037A $a
Annotatie editie Te gebruiken voor opmerkingen betreffende het editieveld en de bibliografische geschiedenis van een publicatie, bijvoorbeeld:
Oorspr. Nederlandse uitg.: Tielt : Lannoo, 2000
1e dr.: 2004. - Grotendeels eerder verschenen als columns in NRC Handelsblad
Oorspr. Franse uitg.: Editions des deux coqs dór, cop. 1944
Oorspr. uitg.: 2005
1e dr. van de Nederlandse uitg.: 2003
Ook verschenen als online resource
Oorspr. dr. van deze uitg.: 1991. - ('s Werelds meest geliefde boeken ; dl. 5)
Ook verschenen als proefschrift Universiteit Leiden
4203 037E $a
Annotatie karakteriserende gegevens Te gebruiken voor proefschriftannotaties, bijvoorbeeld:
Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam
Tevens proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam
Inaugurele rede Technische Universiteit Delft
Afscheidsrede Rijksuniversiteit Groningen
4209 020A $a
Plus icon Titelvariant Alleen van toepassing op de hoofdtitel.

Dit veld wordt gebruikt voor extra titelhoofdwoorden die als verdubbeling kunnen worden verwerkt. Tevens wordt op dit veld door het systeem altijd een zoeksleutel aangemaakt.
326X 027A/0X $a
Elke volgende Titelvariant dient in een apart veld te worden ingevuld; u kunt velden toevoegen door op Plus icon te klikken.
Samenvatting Beknopte inhoudssamenvatting (enkele regels). 4207 047K $a