Doorgaan naar de website
OCLC Support

Bijlage 1: Toelichting bij de standaard zoeksleutels

In onderstaand overzicht vindt u een toelichting bij de standaard zoeksleutels, die op de zoekbalk van het WebGGC in keuzelijst 2 worden aangeboden.

Zoeksleutel Mnemonic Word/Phrase Searching Belangrijkste Kmc’s Die Worden Doorzocht:
Alle woorden ALL Word Overkoepelende zoeksleutel van ABS (Samenvatting), ANN (Annotatie), LCS (Library of Congress trefwoord), RKS (Reekstitel), TTL (Titelwoorden), UIT (Uitgever), WAU (Woorden uit auteursnaam; persoon, geen corporatie), alsmede de volgende kmc’s:

Titels, algemeen niveau:
312X - Corporatie
321X - Uniforme titel
De volgende velden (gedrukte muziek) zijn doorzoekbaar: componist | uniforme titel | bezetting
| toonsoort | extra informatie | rang, opus- of bibliografienummer | deelvermelding | bijnaam
4200 – Deelvermelding
4205 – Annotatie: inhoud
562X - Corporatie als onderwerp

Ingangen:
150 - Naam corporatie/congres
155 - Corporatie muziek
190 - Uniforme titel (Muziek)
250 - Naamsvariant bij corporatie/congres
290 - Titelvariant bij uniforme titel (Muziek)

ABS:
Titels, algemeen niveau:
4207 - Annotatie samenvatting/onderwerp
46001 - Analytische noot volwassenen/jeugd
46012 - Analytische noot jeugd
4610 – Recensie (uitsluitend gebruikt voor de 'recensies' van NBD|Biblion)

ANN:
Titels, algemeen niveau:
4209 – Annotatie: karakteristieke gegevens
- Gedrukte muziek: annotatie vorm, genre en bezetting

LCS:
Titels, algemeen niveau:
5500 – Trefwoord LC (algemeen) 5501 - Trefwoord
LC (geografisch)

RKS:
Titels, algemeen niveau:
417X - Titel van koepel van reeks zoals vermeld in publicatie

WAU:
Titels, algemeen niveau:
3000 – Primaire auteur/primair verantwoordelijke 300X - Coauteur/medeverantwoordelijke
301X - Secundaire auteur/secundair verantwoordelijke
560X - Persoon als onderwerp

Ingangen:
100 - Persoonsnaam, meest bekende naamsvorm    110 - Persoonsnaam met meest complete voornaam, voornamen of meeste voorletters
400 - Verwijzing van pseudoniem of persoonsaanduiding naar eigennaam
Titelwoorden TTL Word Titels, algemeen niveau:
321X - Uniforme titel
De volgende velden (gedrukte muziek) zijn doorzoekbaar: componist | uniforme titel | bezetting
| toonsoort | extra informatie | rang, opus- of bibliografienummer | deelvermelding | bijnaam
326X – Titelvariant
4000 - Veld voor de titel en de verantwoordelijkheidsvermelding
4006 - Sectietitel

Ingangen:
190 - Uniforme titel (Muziek)
Woord(en) uit tijdschrifttitel TTI Word Titels, algemeen niveau:
321X - Uniforme titel
De volgende velden (gedrukte muziek) zijn doorzoekbaar: componist | uniforme titel | bezetting
| toonsoort | extra informatie | rang, opus- of bibliografienummer | deelvermelding | bijnaam
326X – Titelvariant
4000 - Veld voor de titel en de verantwoordelijkheidsvermelding
4006 - Sectietitel
Auteur AUT persoon
(phrase)
Titels, algemeen niveau:
3000 - Primaire auteur/primair verantwoordelijke
300X - Coauteur/medeverantwoordelijke
301X - Secundaire auteur/secundair verantwoordelijke
Corporatie COR Word Ingangen:
150 - Naam van corporatie/congres
155 - Corporatie Muziek
Persoon als onderwerp PAO persoon
(phrase)
Titels, algemeen niveau:
560X - Persoon als onderwerp
Lokaal Trefwoord TRF phrase Titels, lokaal niveau:
65XX - Lokaal trefwoord

Ingangen:
16X – Trefwoord
170 – Basiscode
475 - (Chronologische) verwijzing lokale thesauri
50X - Omschrijving van classificatie
55X - Trefwoord bij classificatie
640 - Classificatie-code bij trefwoord, geïndexeerd
Nummersleutel NUM WordT Overkoepelende zoeksleutel van onder andere:
BRI (Brinkmannummer, d.w.z. nummer Nationale Bibliografie), CAT (Catalogusnummer), ISB (ISBN), ISS (ISSN), ISM (ISSM), LID (nummer uit
NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus, voorheen Lidianummer), NBN (Nationaal Bibliografisch Nummer – Koninklijke Bibliotheek).

CAT:
Titels, algemeen niveau:
230X - Plaatnummer (gedrukte muziek)
         - Labelnummer (geluidsdragers)

ISB:
Titels, algemeen niveau:
2000 - ISBN, bindwijze, prijs
2001 - Tweede en volgend ISBN, bindwijze, prijs
2005 - ISBN als zoeksleutel
2009 - Fout ISBN

ISS:
Titels, algemeen niveau:
2010 – ISSN
2011 - Verwant ISSN 2019 - Fout ISSN

ISM:
Titels, algemeen niveau:
2015 - ISMN, bindwijze, prijs
2016 - Tweede en volgende ISMN, bindwijze, prijs 2017 - ISMN als zoeksleutel
2018 - Fout ISMN als zoeksleutel

LID:
Titels, algemeen niveau:
8500 - nummer uit NBD|Biblion Trefwoordenthesaurus

NBN:
Titels, algemeen niveau:
80XX – Verwerkingsgegevens
Tal TAA Word Titels, algemeen niveau:
1500 - Taalcode

Ingangen:
008 - Taalcode
Uitgever UIT Word Titels, algemeen niveau:
4029 - Actuele uitgever
4030 - Algemeen: (Eerste) uitgever of host
         -    AVM - Bewegend beeld: (Eerste) uitgever, producent, distributeur e.d.
403X - Algemeen: Tweede en eventuele volgende uitgever (evt. eerste en volgende distributeur)
         -    AVM - Bewegend beeld: Tweede en eventuele volgende uitgever, producent, (eerste) distributeur e.d.
(Hele) Tijdschrifttitel HTI Phrase Titels, algemeen niveau:
4000 - Veld voor de titel en de verantwoordelijkheidsvermelding
Pica Productienummer (PPN) PPN Word Titels, algemeen niveau:
010X - PPN

Ingangen:
797 - PPN

 


1 Kmc 4600 is alleen zichtbaar voor gebruikers met OB-venster op het GGC.
2 Kmc 4601 is alleen zichtbaar voor gebruikers met OB-venster op het GGC.