Doorgaan naar de website
OCLC Support

RDA Helpdesk KB

Meer informatie over RDA (Resource Description and Access) kunt u vinden op de website van de KB. Vragne over RDA kunt u ook stellen aan de Helpdesk RDA van de KB via HelpdeskRDA@kb.nl.