Doorgaan naar de website
OCLC Support

PiCarta

Find support materials about PiCarta.

PiCarta is een eindgebruikersdienst en is daarom ontworpen om zonder training door bibliotheekbezoekers gebruikt te kunnen worden. Mocht u desondanks als bibliotheekgebruiker vragen hebben, wendt u zich dan tot de informatiedienst van uw bibliotheek.

PiCarta is a reference and discovery service for patrons and is designed to be used without training. If you still have questions as a library user, please contact the information service of your library.

Inloggen

PiCarta

  • Gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Releasenotes

Releasenotes van de nieuwste versie van PiCarta: